דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

מדריך משכנתא ומילון מושגים קשורים

כאן תוכלו למצוא מדריך משכנתאות מקיף אודות הנושאים אותם עליכם לדעת טרם לקיחת משכנתא. מדריך משכנתא זה מחולק לפי נושאים ומושגים לנוחיותכם.

המדריך הוא מדריך בבעלות עצמאית ואין לראות במידע בו התחייבות או ייעוץ. רצוי להיוועץ בגורמים מוסמכים בבנקים השונים או בחברות הקשורות

מדריך משכנתא – צעדים ראשונים ומושגים בסיסיים בתחום המשכנתא

מדריך משכנתא זה, מבקש לסקור את השלבים השוני הכרוכים בקבלת משכנתא מהבנק.

אחת מן ההתחייבויות הפיננסיות המשמעותיות ביותר עבור זוגות צעירים המשפיעה רבות על אורח החיים של זוגות צעירים היא ההחלטה על לקיחת משכנתא. זוגות רבים אינם מודעים לפרטם הכרוכים בלקיחת משכנתא, עובדה העשויה לחבל באינטרסים שלהם.

לפיכך, החלטנו לכתוב עבורכם מדריך משכנתא מקצועי ומקיף, המפרט את כל הצעדים הכרוכים בתכנון המשכנתא ובקבלת משכנתא מהבנק. מדריך משכנתא זה, מיועד לאנשים המעוניינים להעמיק את בקיאותם בנושא קבלת משכנתא.

מדריך משכנתא זה, עונה על שאלות מהותיות בתחום קבלת משכנתאות, ומחלוק לפי השלבים השונים הכרוכים בתהליך קבלת משכנתא.

מהי משכנתא ?

הצעד הראשון לקראת לקיחת משכנתא, על פי מדריך משכנתא זה, כרוך כמובן בהבנת משמעות המושג משכנתא.

משכנתא היא סוג של הלוואה הניתנת למטרות של רכישת נכס או דירה בתמורה לשעבוד הנכס. המשכנתא ניתנת לפירעון, הנפרס על פני תקופה ארוכת טווח של עד שלושים שנה.

משפחות רבות בישראל, מעדיפות להשקיע את כספם מאשר לבזבזו לריק, ולכן מעדיפות לקחת משכנתא ולרכוש נכס משלהם שיהיה בבעלותם, מאשר לשלם שכר דירה חודשי.

מי זכאי למשכנתא ?

הצעד השני של מדריך משכנתא זה, כרוך בבירור הזכאות למשכנתא. מדינת ישראל מעניקה הטבות בתחום המשכנתא למגזרים שונים באוכלוסיה מטעם משרד השיכון והבינוי.

ההטבות כוללות הלוואה מכספי המדינה ובתנאים נוחים הנקבעים על ידי המדינה. הזכאות למשכנתא נמדדת על פי פרמטרים כגון: גיל, מספר הילדים במשפחה, שנות נישואין ומספר האחים במשפחות של בני הזוג.

בין המגזרים הזכאים להטבות במשכנתא מטעם המדינה, נמנים: חסרי דיור, זוגות צעירים, עולים חדשים, משפחות חד הוריות ורווקים מעל גיל שלושים.

לאילו מטרות ניתן לקחת כיום משכנתא ?

ניתן להבדיל בין שלושה סוגים עיקריים של משכנתאות:

 1. משכנתא לעסקים – זוהי הלוואה לטווח ארוך הניתנת ללווה, למטרת רכישה של נכס מסחרי כדוגמת חנות או משרד.
 2. הלוואה לדיור – זוהי הלוואה לטווח ארוך הניתנת למטרת רכישה של נכס או דירה למגורים. משכנתא זו ניתנת כנגד שעבוד הנכס לטובת הבנק.
 3. משכנתא לכל מטרה – זוהי הלוואה הניתנת לכל מי שבבעלותו דירה (שאיננה ממושכנת), ומעוניין להשתמש בכסף זה לכל מטרה, לרבות: לימודים בחו"ל, רכישת דירה נוספת, אירוע משפחתי ועוד.

אילו מסלולי משכנתא ישנם כיום ?

צעד שלישי של מדריך משכנתא, כרוך בתכנון מסלול המשכנתא המתאים ליכולת הפיננסית של הלווים. כאשר ניתן להבחין במספר מסלולי משכנתא עיקריים, והם: משכנתא בריבית קבועה, משכנתא בריבית משתנה, משכנתא צמודת מט"ח, משכנתא מצודת מדד, משכנתא לטווח ארוך ומשכנתא לטווח קצר. על מנת להחליט מהו מסלול המשכנתא המתאים ביותר עבור הלווים, עליהם לברר מהן ההכנסות העומדות לרשותם ומהי יכולת ההחזר שלהם ובהתאם לכך, למצוא את הנתיב הטוב ביותר למצבם הפיננסי.

מהי יכולת ההחזר ?

צעד בסיסי בכל מדריך משכנתא הוא הערכת יכולת ההחזר שלכם. בכדי להחליט מהו סכום ההלוואה שהבנק יוכל להעניק לכם, עליכם לחשב ולהעריך במדויק את יכולת החזר המשכנתא שלכם, התלויה כמובן בחישוב שווי הנכס הנרכש וגובה ההכנסה המשפחתית השנתית, אל מול הוצאות המשפחה על גידול ילדים, מחייה ותחזוק הדירה.

הגשת בקשה למשכנתא

הצעד הרביעי של מדריך משכנתא זה, כרוך בהגשת בקשה למשכנתא בבנק. בכדי לקבל משכנתא עליכם להגיש בקשה לקבלת משכנתא, ובה יש לפרט את סוג הנכס שברצונכם לרכוש, עליכם לפרט את ההכנסות שלכם ולציין כמובן, את סכום המשכנתא הדרוש לכם. מלבד זאת, עליכם להציג גם את המסמכים הבאים:

 • תעודת זכאות למשכנתא (לזכאים בלבד)
 • תעודת זהות וספח של מבקשי המשכנתא
 • חוזה של רכישת הנכס
 • פירוט של דפי חשבון העו"ש בבנק של שלושת החודשים האחרונים, כמו גם החשבון אשר ממנו תשולם המשכנתא.
 • אישור של רישום הנכס המפרט את בעלי הזכויות בו, כגון: אישור החברה המשכנת, נסח טאבו, אישור מנהל מקרקעי ישראל, ועוד.
 • מסמכים נוספים שהבנק עשוי לדרוש מכם.

את פרטי הבקשה שלכם יבדוק יועץ משכנתאות אישי, אשר יבחן את זכאותכם למשכנתא, ויודיע לכם תוך מספר ימים או שעות תשובה סופית לגבי אישור או דחיית קבלת המשכנתא.

 

אילו ביטוחים יש לעשות בעת לקיחת משכנתא ?

הצעד החמישי של מדריך משכנתא, כרוך ברכישת פוליסות ביטוח. אחת מהדרישות הבסיסיות לקבלת משכנתא מהבנק היא הדרישה לרכישת פוליסת ביטוח מבנה ופוליסת ביטוח חיים.

דרישת הבנקים לרכישת פוליסה זו, נובעת מרצונם של הבנקים להבטיח את זכויותיהם במקרה והלווה נפטר או במקרה והנכס ניזוק טרם פירעון ההלוואה.

אילו הוצאות יש לקחת בחשבון ?

הצעד השישי של מדריך משכנתא, כרוך בבירור ההוצאות המתווספות למחיר הנכס, והן: מחיר הדירה – יש לחשב את הוצאות המשכנתא, דמי פתיחת התיק של הלוואה משלימה, דמי פתיחת התיק של הלוואת זכאות, דמי ההנפקה של תעודת זכאות, ועוד. מיסים – הוצאות על מס רכישה זאת בהתאם לשווי הדירה. הוצאות משפטיות – שכר טרחת עורך הדין, בעבור ערכית חוזה לרכישת הדירה, הוצאות נסח הטאבו, אגרת רישום שעבוד עבור הבנק בטאבו, במידה והנכס אינו רשום בטאבו יש לחשב את ההוצאות עבור אישור זכויות החברה המשכנת ואגרת רישום השעבוד לחברה המשכנת. הוצאות נלוות קבועות – ביטוח דירה וביטוח חיים. הוצאות חד פעמיות נלוות – עבור שיפוצים, מתווך, הוצאות מעבר דירה (כגון: הובלות, חשמל, סיוד אינסטלציה, שמאות)

קבלת משכנתא

הצעד השביעי של מדריך משכנתא, הוא כאמור קבלת משכנתא. במידה והבנק אישר את הלוואת המשכנתא ללווים, כלומר: התקבלו ואושרו כל המסמכים הנדרשים, אושר גובה התשלום של הלווים בעסקה והסכם ההלוואה ונספחיו נחתמו על ידי הלווים, אזי כספי ההלוואה יועברו אל הלווים, בדרכים הבאות:

 1. העברת הכספים באמצעות העברה בנקאית לחשבון הקבלן או הלווה.
 2. העברת הכספים באמצעות צ'ק בנקאי לפקודת הקבלן או מוכר הדירה.
 3. העברת הכספים לגורם אחר כפי שנקבע בהסכם ההלוואה.

לסיכום, מדריך משכנתא זה סקר את שבעת הצעדים לקבלת משכנתא מהבנק. הסקירה הכללית של מדריך משכנתא זה, ביקשה להעניק מושג בסיסי בתחום המשכנתאות, ולכן מדריך משכנתא זה ממליץ לכם להיוועץ עם גורמים מוסמכים טרם לקיחת משכנתא.

נושאים במדריך משכנתאות:

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: