דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

בטוחה

הבטוחה או הביטחון הוא הנכס אשר הבנק משעבד למקרה והלווים לא יוכלו לעמוד בתשלומי החוב השוטפים.

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: