דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

לאור שאלות רבות מצד הגולשים החלטתי להעלות לדיון את נושא לקיחת משכנתא בריבית קבועה בתקופה האחרונה. לכאורה נדמה כי היות ובנק ישראל מוריד את הריבית והריבית אותה מקבלים על פקדונות שואפת לאפס אזי גם הריביות על ההלוואות ובייחוד נושא לקיחת משכנתא בריבית קבועה ישתלם. מתברר שלא כן הדבר. היות והמצב הכלכלי רעוע בנקים רבים אינם שומעים להנחיות בנק ישראל ומעלים את ריבית המשכנתאות על מנת להמנע מסיכונים של אי יכולת פרעון הלוואה מצד מי שלוקח. על כן הבנקים מקשיחים את תנאי ההלוואה כיום וגם רכיב ההון העצמי הנדרש מהלווה גדל בהתאמה. משכנתא בריבית קבועה שנלקחה לפני שנה הייתה בריבית טובה ומשתלמת יותר מהריבית כיום. יתכן ועקב לחצים מבנק ישראל יורידו הבנקים את הריבית מעט בהמשך. נחיה ונראה..

תודה

מה שכתבת היה רלוונטי אז ועדיין רלוונטי.

כמה דברים נוספים על משכנתא -

4
Text: אחוז מימון
Link: /%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F

5
Text: איחוד זכאויות
Link: /%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA

6
Text: אישור זכויות
Link: /%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA

7
Text: אישור עקרוני
Link: /%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99

8
Text: בוליט
Link: /%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98

9
Text: ביטוח אשראי למשכנתא EMI
Link: /%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90_EMI

10
Text: דמי פתיחת תיק
Link: /%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%A7

11
Text: דמי תיווך
Link: /%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9A

12
Text: דרגה שווה ("פרי פסו")
Link: /%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94_(%22%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%95%22)

13
Text: דרגה שנייה
Link: /%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94

14
Text: היטל השבחה
Link: /%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%97%D7%94

15
Text: הלוואת משכנתא לכל מטרה
Link: /%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94

16
Text: ייפוי כח נוטריוני
Link: /%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%97_%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99

17
Text: כתב התחייבות לרישום משכנתא
Link: /%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90

18
Text: לוח סילוקין
Link: /%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9F

19
Text: לשכת רישום המקרקעין ("טאבו")
Link: /%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F_(%22%D7%98%D7%90%D7%91%D7%95%22)

20
Text: מדד המחירים לצרכן
Link: /%D7%9E%D7%93%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F

21
Text: מכתב כוונות
Link: /%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA

22
Text: משכנתא
Link: /%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90

23
Text: נוטריון
Link: /%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F

24
Text: נסח טאבו
Link: /%D7%A0%D7%A1%D7%97_%D7%98%D7%90%D7%91%D7%95

25
Text: עמלת אי הודעה מוקדמת
Link: /%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA

26
Text: עמלת היוון
Link: /%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F

27
Text: עמלת הלוואות במט"ח
Link: /%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%98%22%D7%97

28
Text: עמלת פרעון מוקדם
Link: /%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D

29
Text: ערבים
Link: /%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D

30
Text: קרן שווה
Link: /%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94

31
Text: ריבית
Link: /%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA

32
Text: שיטת שפיצר
Link: /%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%A8

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: