דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

חישוב משכנתא - מידע שימושי

כאשר מחפשים חישוב משכנתא כל מה שמוצאים הוא מחשבונים פשוטים. המחשבונים אומנם טובים לחישוב סכומי המשכנתא, אולם הם לא כוללים הסברים על איך צריך לבצע את חישוב המשכנתא.

אם הבנק היה לווה ממך 100 אלף ש"ח עם ריבית של 5 אחוז, שנלקחת באופן שנתי, הבנק היה מחזיר לך 5000 ש"ח מדי שנה. אם כך, מדוע אי אפשר לקבל משכנתא של 100 אלף ש"ח ולשלם לבנק 5,500 ש"ח שנה, כך שירוויחו 10 אחוז רווח. הסיבה היא שמשכנתאות נועדו לכך שבסופו של דבר הבית יהיה בבעלותך, לאחר ששילמת את כל מה שלווית. הדוגמא שנתנו למעלה נוגעת להחזר הלוואה בלבד. במקרה זה אתה בעצם משלם שכירות לבנק, ולאחר 30 שנה של תשלומים לא יהיה ברשותך כל נכס. הסיבוך השני בנושא חישוב משכנתא נוגע לאחוז הריבית. מידע בנושא באתר בנק לאומי

אחרי 10 שנים, נאמר שהחזרת את 100 אלף הש"ח שלווית, אולם במהלך שנים אלו הכסף שלווית צבר ריבית, וכל שנה נוספו כ5 אחוז נוספים לסכום שלווית בתחילה.
בחישוב משכנתא, יש צורך למצוא מהו התשלום החודשי שיאפשר לשלם את מלוא הסכום שלווית + סכום הריבית שנצברה, בתוך מספר שנים מסוים.
הנוסחה הסטנדרטית לחישוב משכנתא היא:

M = P [ i(1 + i)n ] / [ (1 + i)n - 1

M היא התשלום החודשי.
לחישוב החזר של 100 אלף ש"ח, בריבית של 5 אחוז למשך 15 שנה, נחשב זאת כך:

12*15 = 180 (n)
i = 0.05:12 אחוז הריבית
(1+i) בחזקת n =
1.004167 בחזקת 180 = 2.11383
אם נמלא את הנוסחה:
M=P[i(2.11383)]/2.11383-1]
הסכום המתקבל הוא 791.81 ש"ח
אגב, הסכום שיתקבל במקרה זה לבנק במהלך השנים הוא כ - 42 אלף ש"ח.
אני מקווה שכעת אתם מבינים כיצד חישוב משכנתא עובד
מידע נוסף באתר משרד השיכון

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: