דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

חישוב החזר משכנתא

חישוב החזר משכנתא זהו אחד האלמנטים הכי משפיעים על הלווים בעת שקילה באיזה מסלול משכנתא הם נבחר. כאשר שוקלים מסלול משכנתא למעשה מרבית האנשים מתייחסים במידה רבה לחישוב החזר משכנתא.

ניתן לבחון את חישוב החזר משכנתא באתרים אינטרנט רבים. אתרי אינטרנט אלו מציעים לגולשים מחשבון משכנתא שקל מאוד להשתמש בו. לצורך חישוב החזר משכנתא על פי רוב מתבקשים הגולשים להכניס לשדות הריקים של מחשבון המשכנתא את סכום ההלוואה, את משך התקופה שברצוננו להתחייב אליה ואת שיעור הריבית ולבסוף מקבלים הגולשים תחזית חישוב החזר משכנתא שבהחלט ניתן לסמוך עליו.

באופן כללי, כאשר עוסקים בחישוב החזר משכנתא יש להשתמש בלוח סילוקין. לוח הסילוקין זוהי טבלה המתארת את השלבים השונים של החזר משכנתא. כאשר ניתן להשתמש או בלוח סילוקין המבוסס על החזר קבוע. לוח סילוקין זה מכונה לוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן או בלוח שפיצר שבו פירעון ההלוואה מחושב מראש ושיעור ההחזר הוא אחיד.

תוכלו להשתמש במחשבון המשכנתא למשל שמוצע לגולשים באתר הרישמי של בנק לאומי משכנתאותאולי תתעניין גם בנושאים הבאים: