דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

שטר משכנתא

שטר משכנתא הינו אחד מהמסמכים והביטחונות הנדרשים לקבלת משכנתא. הביטחונות הם שעבודים ומסמכים משפטיים המאפשרים לבנק לשעבד את הנכס לטובתו, ומהווים עבורו בטוחה עד הפירעון הסופי של ההלוואה. הבנק בודק שהנכס שרכשתם 'נקי' משעבודים, חובות, עיקולים וכו', או שניתן להסיר אותם במהלך ביצוע ההלוואה.

אם אתם בעלי הנכס, ואתם מבקשים הלוואה לבנייה (או לכל מטרה אחרת), הביטחון שיירשם לטובת הבנק הוא משכנתא (שיעבוד המקרקעין).
המשכנתא נרשמת על ידי שטר משכנתא אותו מפיק הבנק בעצמו.
על השטר יש לחתום בפני עורך דין או בפני רשם המקרקעין, לרשום אותו בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), ולשלם אגרה בלשכה הזו.אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: