דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

ריבית משכנתא מול שערי דולר או ריבית פריים

בשביל שנוכל להסיק מהו מסלול המשכנתא המתאים לנו יותר מאחרים, חזקה עלינו ללמוד את ההבדלים בין סוגי הריביות של המשכנתא - להבין את פשר המושג "ריבית משכנתא" וכיצד מחשבים אותה בכל מסלול ומסלול. ישנם מספר פרמטרים שעלינו לקחת בחשבון עוד בטרם אנו לוקחים את המשכנתא. הדבר הבסיסי ביותר שעלינו לבחון הוא מהו מסלול המשכנתא המועדף עלינו. פרמטר זה נגזר מפרמטרים אחרים וידועים למשל מהו מצבנו הכספי היום ובראייה עתידית כמו גם השאלה אם נוכל לכלכל את עצמנו במסגרת בה מסלול ההחזר החודשי אינו קבוע לדוגמה. מומלץ תמיד לברר מול חברים שלקחו משכנתא, קרובי משפחה עובדי בנק, יועצים חיצוניים ואחרים בטרם נקבל החלטה על משכנתא ומסגרת ריבית משכנתא המתאימה לנו. כך נדע שהמסלול האידיאלי עבורנו לא נבחר ע"י בנק שמציע לעיתים את ההצעה הטובה ביותר עבורו. בכל אופן כדאי להשכיל ולהבין היטב מהי ריבית משכנתא לפי כל אחד מסוגי המשכנתאות הקיימות.

להלן מידע על מסלולי משכנתאות

משכתא בריבית קבועה לא צמודה - זוהי משכנתא שאינה שכיחה ממש, ניתנת לתקופה יחסית קצרה ואידיאלית במיוחד לצורך הלוואות גישור או הלוואות לטווח קצר - שנים ספורות. גובה ההחזר החודשי ידוע וקבוע מראש, גובה ריבית משכנתא קבוע גם כן - על כן ההחזר החודשי קבוע ואינו משתנה לעולם. היות וזו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן סביר כי גובה הריבית הקבועה יהיה גבוה משמעותית ממשכנתא עם ריבית קבועה צמודה ובהתאם לתחשיבי הבנק.

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד- משכנתא ריבית קבועה מתאימה יותר לשונאי סיכון. המשכנתא מבטיחה החזר קבוע, לכל אורך תקופת ההלוואה - נכון אולם שינויים בשל הפרשי הצמדה אינם נלקחים בחשבון. היתרון הוא שכאשר הריביות במשק עולות בהרבה על הממוצע משכנתא זו עדיין נכונה וכדאית. לעומת זאת כאשר מדד המחירים לצרכן עולה (ולאחרונה הוא עולה לאורך השנים - לא יורד) ההצמדה הופכת אותה למעט בעייתית היות ועל הריבית מתווספת ריבית המדד כך שלעיתים משכנתא צמודת ריבית פריים תהה משתלמת יותר. במידה ומדובר בסכום קטן ותקופה קצרה יחסית ובתקופה בה הריבית נמוכה יחסית ויש צפי לעליית ריבית - כדאי אולי לחשוב על מסלול זה לבדו.משכנתא זו תוכלו להחזיר ללא קנס סילוק כל עוד הריבית במשק גבוהה יותר.

משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד - מדובר במשכנתא עם ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה משתנה של בין 4 - 30 שנה, הריבית של מסלול זה משתנה אחת לתקופה של שנה, שנתיים, חמש, או אף עשר שנים הדבר תלוי בשיקולי הלווים והחלטתם בזמן מועד בקשת ההלוואה. לשיטה זו מספר יתרונות עיקריים הראשון בהם היא אופציית הסילוק המוקדם ללא כל קנס. בנוסף, בכל נקודת יציאה המוגדרת מראש ניתן יהיה להמיר מסלול ריבית משכנתא זו למסלול אחר - החזר המשכנתא בריבית קבועה. החסרון בשיטה ברור גם הוא - במידה והריבית רק תעלה ותעלה (יכולה להגיע גם למעל עשרה אחוזים) . השיקולים העומדים ללוקחים הלוואה זו יכולים להיות כאלו של הכנסה עתידית גבוהה או אם ישנן סיכוי שיעמוד לנו סכום כסף גבוה בעתיד הקרוב איתו נוכל לסלק את המשכנתא או חלק גדול ממנה - ובכל עת כאמור.

משכנתא בריבית דולרית צמודה לדולר למרות שמשכנתא זו היא שקלית לכל דבר (תשלומיה נגבים בשקלים ולא בדולרים) הקרן והריבית שבה צמודים לשער הדולר היציג. הלוואה זו כדאית במקרה ואנו מייעדים את הנכס שאנו מתכוונים לרכוש לצרכי השכרה. מכירי ההשכרה בדר"כ ,למרות שלא לאחרונה בשל הפיחות ביחס לשקל, הינם בדולרים. במידה ושער הדולר היציג ירד גם גובה הריבית תרד. בנוסף כבמסלול צמוד פריים - יכולים אנו לסלק את המשכנתא הזו בלי קנס.

לרבים מאיתנו מומלץ בכלל לחשוב על שילוב של מסלולי המשכנתא השונים ובהתאם -ריביות שונות. מצב זה יאפשר גמישות מירבית בעת צורך - בהתאם לשינויים במשק, בכלכלה העולמית ואחר. שונאי הסיכון מעדיפים את השיטה הבטוחה של הריבית הקבועה למרות שפעמים רבות דווקא בשל ירידות ריבית או שינויים בשער הדולר יהיה שווה אולי לבחון אפיקים שונים. מסלול חדש אגב - מסלול משכנתא גרייס מאפשר לקיחת משכנתא עם תשלומי ריבית משכנתא בשנים הראשונות בלבד - הקרן נידחית מספר שנים, דבר אשר יתאים כמובן למי שאין ביכולתם להשקיע כיום . חשוב לדעת שהדבר ילקח בחשבון בשיקולי ריבית עתידיים כך שהבנק מכסה את ההשקעה כמובן.אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: