דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

דמי היוון

זהו חישוב של סך התשלומים העתידיים למנהל מקרקעי ישראל בערך כולל נוכחי (של יום החישוב) עבור השימוש – חכירת הקרקע. בתהליך ההיוון מנכים את הריבית דריבית מסך התשלומים העתידיים.

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: