דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

הון עצמי

בעת לקיחת המשכנתא הלווים מחויבים להראות כי יש ברשותם הון עצמי כלומר כספים שבבעלותם (או בבעלות בן משפחה המתחייב למסור אותם לטובת רכישת הנכס). אין מדובר בכספים שמקורם באשראי או הלוואה אחרת. בהתאם לסוג הלקוח, צפי להשתכרות עתידית ופרמטרים נוספים אחרים מסכים הבנק להעניק הלוואה בגובה מסוים בתלות באחוז ההון העצמי מסך מחיר הנכס. כאשר אחוז ההון העצמי נמוך נהוג לומר שהסיכון שהבנק לוקח הוא גבוה

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: