דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

לוח שפיצר

לוח שפיצר זהו לוח סילוקין המציג את שלבי החזרת הלוואת המשכנתא הוא כולל את התאריכים ואת הסכומים שיש להחזיר. לוח סילוקין מציג על פי רוב את שלבי החזרת תשלומי ההלוואה. כאשר קיימים שני לוחות סילוקין רווחים לוח שפיצר ולוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן.

לוח שפיצר זהו לוח החזרי תשלומי משכנתא המבוסס על שוויון בהחזר תשלומי קרן ההלוואה והריבית. לפי לוח סילוקין שפיצר הרעיון הוא שעם הזמן קטנה הריבית בתשלום החודשי בעוד והקרן גדלה. לוח שפיצר למעשה מבוסס על חישובי ריבית דריבית.

בשיטה זו ההחזר החודשי הינו קבוע בעוד שרכיבי הקרן והריבית משתנים. בניגוד לכך לוח סילוקין קרן שווה בעצם מבוסס על כך שההחזר החודשי של הקרן הינו שווה לכל אורכה של תקופת החזר ההלוואה. אך סך הכול תשלומי הקרן והריבית קטנים עם הזמן.אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: