דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

אינפלציה
שינוי במחירי מוצרים במשק. עלייה באינפלציה אומרת שנוכל לקנות בסכום כסף מסוים פחות ממה שיכולנו בעבר. נהוג לבחון את השינוי האינפלציוני לפי שינוי מדד המחירים לצרכן שהינו מדד לסל המורכב ממחירי מוצרי יסוד

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: