דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

אחוז המימון
גודל ההלוואה מהבנק ביחס לשוויו הכולל של הנכס למשכון. הסיכון הוא נגזרת של אחוז המימון בהתייחס לשיקולים של הבנק במתן המשכנתא.

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: