דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

לקיחת משכנתא - טפסים ובירוקרטיה

טפסים למשכנתא

משכנתא הינה הלוואה של סכום כסף גדול לרכישת נכס, לרוב דירה, אשר החזרתה לבנק המלווה מובטחת ע" משכון דירת מגורים או נכס מקרקעין אחר. כיום קל יותר לקבל משכנתא מאשר בעבר עקב ירידה בערכי הנכסים, אינפלציה נמוכה, שיעורי ריבית נמוכים על ההלוואה והקטנת החזר חודשי ע”י פריסתו למספר תשלומים רב.

עם זאת, הבירוקרטיה בלקיחת משכנתא הייתה ועודנה מסובכת יחסית ודורשת הבאת סוגים שונים של טפסים ואישורים לגופים השונים המעורבים בתהליך כמו משרד הבינוי והשיכון, הבנק שמאשר את ההלוואה, משרד מקרקעי ישראל ועוד.

להלן סוגי הטפסים הדרושים בשלבים השונים של התהליך הבסיסי ללקיחת משכנתא כפי שמבקשים רוב הבנקים.

טפסים לקבלת תעודת זכאות

הלוואת הזכאות הינה הלוואה הניתנת ע”י מדינת ישראל באמצעות בנקים למשכנתאות לאוכלוסיות הזכאים לשם רכישה או בניה של דירה למגורים, לאחר הנפקת תעודת זכאות. המדינה קובעת את גובה הלוואת הזכאות ואת התנאים (נקודותזכאות). ההטבה ממנה נהנים הזכאים ניתנת באמצעות ריבית מופחתת על ההלוואה בהתאם לניקוד הלווים ומיקום הנכס. כל אזרח ישראלי העונה לקריטריונים שקבע משרד השיכון זכאי לקבל הלוואה זו.

אוכלוסיות הזכאים העיקריות הן: זוגות נשואים (או שנרשמו לנישואים), עולים חדשים, משפחות חד הוריות, רווקים מעל גיל 30 (במרכז הארץ), רווקים מעל גיל 21 (באזורי פיתוח), דיירי שיקום שכונות, בעלי דירה חלקיים, מוכרי דירה לפני 1994, משפחות המתגוררות בתנאי מצוקה.
הנפקת תעודת הזכאות מתבצעת ע"י משרד הבינוי והשיכון. הגשת הבקשה לזכאות מתבצעת בסניפי בנקים למשכנתאות.

המסמכים הנדרשים להנפקת תעודת הזכאות:

1. תעודת זהות של המבקשים.
2. לזוגות נשואים: תעודת נישואין/ אישור ממשרד הפנים על הכרה בנישואין אזרחיים.
3. לזוגות שנרשמו לנישואין: אישור מהרבנות על ההרשמה לנישואין (לא יאוחר משלושה חודשים מתאריך ההרשמה לזכאות בסניף).
4. אישור מקצין העיר על משך שירות החובה בצה”ל, או אישור על שירות לאומי מאגודות שהוכרו לכך על ידי משרד הבינוי והשיכון.
5. פרטי אחים ואחיות: שמות האחים והאחיות המתגוררים בארץ של כל אחד מהנרשמים לזכאות, כולל מספרי תעודות הזהות שלהם, כתובות מגורים ותאריך לידה.
6. אם אתם הורים לילדים: פרטי הילדים כפי שמופיעים בתעודת הזהות. הריון מחודש חמישי ואילך נחשב כילד ויש לספק אישור רפואי ממוסד רפואי מוכר לעניין זה.
7. תעודת עולה: אם אתם עולים חדשים.
תהליך הנפקת תעודת הזכאות אורך לרוב מספר ימים והיא תקפה לשנה. לאחר שתקבלו את תעודת הזכאות תוכלו לגשת לבנק לפתוח תיק משכנתא ולמלא טופס בקשה להלוואה. לאחר שהבנק יבדוק פרמטרים כמו טיב הלקוח ויכולת ההחזר שלכם, מהות ההלוואה וטיב הבטוחה תקבלו אישור עקרוני מן הבנק. לצורך קבלת אישור עקרוני, אינכם צריכים להציג כל מסמכים.

עם מתן האישור תוצג לכם ריבית הלוואה, שתוקפה 12 ימים מיום קבלת האישור, הסכום המאושר, תנאי ההלוואה כולל מסלולי ההלוואה והריביות, תאריך תוקף האישור (עד שלושה חודשים מיום קבלת האישור) ובטחונות ואישורים נדרשים.

המסמכים הנדרשים לביצוע משכנתא

אחרי שבקשתכם לקבלת משכנתא אושרה, יועץ המשכנתאות יזמין אתכם לחתום על חוזה ההלוואה וימסור לכם דף טיפול- רשימת מסמכים וביטחונות הדרושים לביצוע משכנתא. תצטרכו להביא את המסמכים הבאים:

1. תעודת זהות.
2. תעודת זכאות לזכאי משרד הבינוי והשיכון.
3. אישורי הכנסה- לעובדים שכירים 3-5 תלושי משכורת אחרונים, ולעצמאים - אישור
רואה חשבון או יועץ מס.
4. חוזה רכישת דירה/ קרקע.
5. נסח רישום מקרקעין עדכני (נסח טאבו), או אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל או מחברה קבלנית שהוגדרה ע”י מינהל מקרקעי ישראל כגורם משכן אם הנכס לא רשום בטאבו.
6. תדפיסי עו”ש מקוריים משלושת החודשים האחרונים.
7. אישורים ממקורות הכנסה נוספים (מזונות, שכר דירה, ביטוח לאומי, וכ”ו)

מי שמעוניין בקבלת משכנתא לצורך הרחבה או בנייה עצמית זקוק למסמכים הבאים:

8. תוכנית בנייה מאושרת כולל היתרי בנייה בתוקף.
9. חוזה פיתוח/ חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, או העתק מנסח רישום מקרקעין המצביע על זכויותיכם על הקרקע.
10. מסמכים נוספים שיידרשו ע”י הבנק לפי סוג עסקה ומצב משפטי של הנכס.
לאחר שתספקו לבנק את כל הטפסים למשכנתא והביטחונות הנדרשים, התיק יעבור ביקורת ואם לא תהיה מניעה, תקבלואת ההלוואה. ככל שתהיו מסודרים יותר בהגשת המסמכים תקבלו את המשכנתא מהר יותר ובקלות.

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: