דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

תעודת זכאות למשכנתא

במדריך זה ריכזנו את כל ההסברים הדרושים לשם משכנתא בנושא תעודת זכאות.

תעודת זכאות מהי

אם אתם עומדים לקחת משכנתא, מומלץ להוציא תעודת זכאות משכנתא לפני רכישת הדירה. תעודת זכאות של בנק אחד יכולה להתממש גם בבנקים ונציגויות אחרות.

תעודת זכאות תקפה לשנה, ועבור עולים חדשים היא תקפה למשך זמן תקופת הזכאות לסיוע לדיור כ"עולה" .

אם אתם עדיין עומדים בתנאי הלוואת זכאות אחרי תפוגת תוקף התעודה, תוכלו לקבל עזרה בסניפי הבנק בהארכת הזכאות.
תוכלו לקבל מידע נוסף על תעודת זכאות פה. מידע נוסף על תעודת זכאות למשכנתא.
כיצד לקבל תעודת זכאות למשכנתא?
זכאי משרד השיכון הוא מי שעונה על הכללים שנקבעו לצורך זה על-ידי המדינה, והונפקה לו תעודת זכאות.

תעודת הזכאות מאשרת כי בעליה עמד בקריטריונים של המדינה וזכאי לקבל מהמדינה עזרה בשיכון .
בדרך כלל תעודות זכאות מונפקות ל:
זוגות ותיקים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 - במרכז הארץ, רווקים מעל גיל 21 באזורי פיתוח, משפחות חד הוריות, דיירי שכונות שיקום, משפחות המתגוררות בתנאי מצוקה, רוכשי דירות באזורי פיתוח, בעלי דירה חלקיים, ועוד.

מחשבון זכאות משכנתא

מחשבון זכאות משכנתא נועד לחשב את הזכאות שלכם לקבלת משכנתא.
מחשבוני זכאות נמצאים במשרד השיכון ובתוך בנקים למשכנתאות.
מחשבונים אלו לוקחים בחשבון את נתוני מגיש הבקשה וכך מחשבים את הזכאות. הנתונים של גיל, מצב משפחתי, שירות צבאי ועוד נתונים נכנסים לחישוב.
כדאי להתייעץ עם נציג בבנק משכנתא לגבי קריטריונים וחישוב זכאות.

למחשבון זכאות במשרד השיכון

מידע נוסף על זכאות משרד השיכון

הלוואת זכאות

הלוואת זכאות ניתנת על ידי המדינה. יש כמה סוגים של הלוואות זכאות:

1. הלוואה ל- 25 שנים או הלוואה ל- 28 שנים, בריבית קבועה בשיעור של 4% לשנה, בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן .
2. משכנתא ל- 25 שנים או הלוואה ל- 28 שנים, בריבית קבועה בשיעור ריבית שוק, אשר נקבעת מעת לעת, על פי ממוצע ריביות המתפרסם על-ידי בנק ישראל או ממוצע ריביות של ההלוואות המשלימות הנהוגות בבנק בחודש ביצוע ההלוואה (הנמוך מביניהן), בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן .
3. הלוואה יישובית - סיוע ישוב לדירות חדשות ו/או יד שניה בהתאם לסווג הישובים כפי שנקבע על-ידי ,משרד הבינוי והשיכון. הסיוע כולל הלוואה ל- 20 שנה בריבית קבועה בשיעור של 4.5% לשנה בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן ובחלק מהישובים גם מענק מותנה .
4. מענק מותנה - ההופך למענק מוחלט במהלך 15 שנים. בכל שנה מופחת ממנו החלק ה- 15 מגובה המענק המקורי. באי עמידה בתנאים הופך המענק להלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן בצרוף 2% ריבית לשנה
הגובה של הלוואת הזכאות נקבע על ידי הניקוד אשר מתקבל בחישוב תעודת הזכאות. ניקוד זה נקבע על פי ניקוד בסיסי וניקוד נוסף.
ניקוד בסיס נקבע עפ"י משך זכאות, מספר ילדים , מספר אחים ואחיות.
לכך מתווסף סיוע בגין חודשי שירות (בצה"ל או שרות לאומי) , שנות וותק לעולים ,תוספת יישובית ועוד.

הגשת בקשת זכאות לדיור

כדי לקבל את הלוואות הזכאות עליכם להנפיק תחילה תעודת זכאות. את תעודת הזכאות ניתן להנפיק בסניפי הבנקים למשכנתאות ברחבי הארץ .

כדי לקבל זכאות תצטרכו להביא:
תעודת זהות של המבקש/ים (כולל פרטי הילדים) .
תעודת נישואין או אישור מהרבנות על הרשמה לנישואין .
אישור על משך השירות בצה"ל (לקבל בקצין העיר) או בשירות לאומי .
פרטי אחים ואחיות (תעודת זהות, שנת לידה וכתובת) .
תעודת עולה - לעולים חדשים .

בתעודת זכאות שתקבלו יהיו מצויינים הסיווג והניקוד שבהתאם להם יקבע סכום ההלוואה שתקבלו למשכנתא מהמדינה. התעודה מונפקת על ידי בנקים למשכנתאות, תמורת תשלום שמתעדכן מדי פעם.

הזמנת אישור על משך שירות חובה בצה"ל :
אחד הגורמים שעוזרים לקבל סיוע גבוה יותר בתעודת זכאות הוא משך תקופת שירות החובה בצבא. אישור זה אפשר לקבל אצל קציני הערים, וכיום גם באינטרנט . תוכלו לקבל עזרה באתר http://www.aka.idf.il/ishurim

יש שני אישורים: "אישור על מהלך שירות צבאי" או "אישור על שירות סדיר/שלב ב" .

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: