דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

החזר משכנתא - מהו ומתי כדאי?

סופו של שיעבוד הנכס מסתיים למעשה לאחר שסיימנו לשלם את ההלוואה במלואה. על פי רוב ניתן לפרוס את תשלומי החזר משכנתא למשך שנים רבות, עד 30 שנה לפחות. החזרי תשלומי המשכנתא מחושבים בתבנית לוח סילוקין. כאשר תבנית לוח סילוקין זוהי טבלת המפרטת את החזר תשלומי המשכנתא לטווח הארוך. לוח הסילוקין לוקח בחשבון את הריבית ואת הקרן ומציג את שיעורי הסכומים שיש לשלם עד תום החזר משכנתא ואף את התאריכים שבהם יש להפקיד את סכומי ההחזר. למאמר על שיטות החזר.

ניתן לבצע החזר משכנתא בשני דרכים עיקריות על פי תבנית לוח הסילוקין: החזר אחד נשען על לוח שפיצר ולפיו סכומי ההחזרים הם אחידים. והחזר שני מבוסס על לוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן. כאשר בהחזר זה משלמים בכל תקופה את מלוא הריבית התקופתית ואף חלק קבוע מהקרן.

חשוב לדעת כי משכנתאות אלו הן הלוואות אשר צמודות למדדים חיצוניים כגון מדד המחירים לצרכן המשתנה ומתעדכן מדי פעם ופעם וגורם לתנודות ולו הקלות ביותר בסכומי החזר משכנתא. למאמר על חישוב החזר חודשי למשכנתא.

בתרחיש הפחות נעים, תסריט שבו מתקשים הלווים לעמוד בהחזר משכנתא, לוקח הבנק או הגוף המלווה את הנכס המשועבד, שממילא הנכס רשום על שמו בטאבו ומוכר את הנכס על ידי מינוי כונס נכסים ואותו גוף מלווה, הבנק למשכנתאות או חברות הביטוח זוכות לקבל את מרבית כספי ההלוואה וכך למעשה החוב מתכסה. חשוב להדגיש כי הגוף המלווה מקבל רק חלק משוויה של הנכס, על פי רוב, עד שבעים אחוזים משווי הנכס בעוד יתר הכסף מוחזר ללווה.

אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: